Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie powierzonych nam danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (dalej RODO).
Prosimy o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych a w przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt: email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby spółki.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest spółka CERAMIKA PRIMUS sp. z o. o. z siedzibą
  w Radomiu przy ulicy Warszawskiej 209/213, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod
  numerem 0000172180, NIP 9481741943 REGON 670916817
  Tel: 601 937 396
  e-mail: [email protected]
 2. Cel i podstawy prawne przetwarzania
  Twoje dane są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy tj.
  Przygotowania oferty, zawarcia i wykonania zawartej umowy na sprzedaży i świadczenie usług
  oferowanych przez Spółkę. Podstawa prawną przetwarzania Twoich danych w takim
  przypadku jest art. 6 ust. 1 lit b RODO.
  Twoje dane przetwarzane w celu komunikacji biznesowej, w tym w celu oferowania przez nas
  produktów i usług bezpośrednio wynikają z prawnie uzasadnionych interesów Spółki
  i mają podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  W innym celu i zakresie, tylko jeżeli uzyskamy na to Twoją pisemną zgodę – co wnika z art. 6
  ust.1 lit. a RODO.

III. Kategorie danych przetwarzanych przez Spółkę:
Informujemy, że przetwarzamy dane osobowe w postaci:
a) dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail w celu realizacji
umowy, w tym w celu przygotowania oferty, realizacji zamówienia, obsługi płatności, ewidencji księgowej i biurowej, realizacji usługi transportu, w procesie reklamacji,
b) dane wizerunkowe w zakresie wykorzystywania monitoringu wizyjnego
w siedzibie Spółki w celu zapewnienia bezpieczeństwa;

 1. Odbiorcy danych
  Twoje dane osobowe Spółka może przekazywać następującym podmiotom:
  – podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Spółki, tj. podwykonawcom usług
  informatycznych
  – podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
  obowiązującego prawa tylko w sytuacji otrzymania żądania w oparciu
  o stosowną podstawę prawną,

– producentom towaru i hurtowniom, w szczególności w przypadku dostaw bezpośrednich,

– podmiotom zapewniającym dostawę towaru, chyba ze towar jest odbierany osobiście

– dostawcom płatności,

– dostawcom standardowego oprogramowania biurowego, w tym skrzynki elektronicznej

– dostawcom oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności np. oprogramowanie księgowe

– podmiotom biorącym udział w procesie reklamacji, w tym przedstawicielom producenta, ekspertom technicznym.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich
  Spółka nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/ EOG.
 2. Okres przechowywania danych
  Twoje dane będą przetwarzane przez okres świadczenia realizacji umowy oraz w celu
  ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej
  działalności czyli do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
  Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki
  przechowywane są do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania do celów
  marketingowych.
 3. Prawa osób, których dane przetwarza Spółka
  Przysługuje Ci:
  – prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo do
  usunięcia danych,
  – prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych,
  – prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym sprzeciwu co do
  przetwarzania danych w celach marketingowych;
  – prawo do przenoszenia danych,
  – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie
  danych osobowych narusza przepisy prawa.

VII. Informacja o dobrowolności/ wymogu podania danych
Informujemy, że w zależności od umowy na świadczenie konkretnej usługi z naszej Oferty podanie danych osobowych może być niezbędne w celu zawarcia umowy.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest zawsze dobrowolne.
W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt: email:
[email protected] lub pisemnie na adres spółki.